[SIC TOUR] 7D HIGHLIGHTS OF VIETNAM (VNVHOV)

Valid from 2019-05-02 to 2019-12-31

HÀ NỘI - Hồ Chí Minh Mausoleum / Hà Nội Old Quarter
HẠ LONG CITY - Hạ Long Bay (UNESCO World Heritage Site) / HỒ CHÍ MINH / Củ Chi Tunnels
MỸ THO - Tortoise Islet